soma-body

Genel

soma-body

Ya da “somantropi” adı zerre önemli değil, soma madeninde ölen işçilerle ilgilidir.